ร้านไมเซนที่อาโอยาม่า เป็นอาคารทรงยุโรปและเคยเป็นโรงอาบน้ำที่สร้างมาตั้งแต่สมัยโชวะ มีการออกแบบตกแต่งร้านด้วยการผสมผสานระหว่างยุคเก่าและใหม่ โดยใช้โครงสร้างอาคารเดิม และตกแต่งภายในร้านด้วยรูปแบบทันสมัย

ถึงเวลาจะผ่านไปครึ่งศตวรรษแล้ว ไมเซนก็ยังคงมีความตั้งใจที่จะอนุรักษ์อาคารแห่งนี้ต่อไป เพื่อสื่อถึงตำนานความเป็นร้านทงคัตสึต้นตำรับของไมเซน และความตั้งใจที่จะรักษามาตรฐานรสชาติและกรรมวิธีการปรุงทงคัตสึตามแบบต้นตำรับ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1965 ให้คงอยู่ต่อไป

ไมเซน ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจตลอดมา