Close
   
ตำแหน่ง ผู้ช่วยกุ๊ก  
   
ตำแหน่ง ผู้ช่วยกุ๊ก

คุณสมบัติ

1.เพศ ช/ญ อายุไม่เกิน 40 ปี

2.วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

3.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4.สามรถทำงานเป็นกะได้

5.มีความรับผิดชอบ