Close
   
ตำแหน่ง ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน  
   
ตำแหน่ง ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน

คุณสมบัติ

1.เพศ ช/ญ อายุ 25- 30 ปี

2.วุฒิปริญญาตรี

3.บุคลิกภาพดี รักงานบริการ

4.มีความอดทนและความรับผิดชอบ

5.หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ